Vrije trappen

 
Positioneren van de doelman bij vrije trappen en corners

Stilstaande fasen zijn in het huidige voetbal zeer belangrijk geworden. Denk maar aan hoeveel doelpunten er worden gescoord uit deze spelhervattingen.
Met deze theoretische benadering trachtten we ervoor te zorgen dat kans dat de doelman een bal vangt/stompt of uit zijn doel houdt alleen maar vergroot. 
Een goede opstelling zorgt immers dat de doelman zijn reactietijd optimaal is, hij een goed zicht heeft op de situatie en zo ook zijn kansen op het verwerken van de bal optimaliseert. Het is ook vaak zo dat deze afspraken niet altijd duidelijk zijn voor de ploegmaats.
De rol van de keeperstrainer in de uitwisseling van deze informatie is dus zeer belangrijk. Ook de trainer dient te beseffen dat hier tal van bruikbare informatie uit te halen valt. 

Wij halen hieronder de positie van spelers en doelman aan bij vrije trappen en corners tegen. 

Posities bij vrije trap:

Het opstellen van de muur bij vrije trappen tegen kan door de doelman vanuit verschillende posities gebeuren.
- Aan binnenzijde van de paal 
- Aan buitenzijde van de paal
- In doel aan buitenzijde van paal (staand, hurkzit)
- Met rug tegen de paal

Belangrijk is evenwel het feit dat de muur moet dienen om het doelvlak, waar de doelman niet staat, af te dekken.

Bij de organisatie kan je volgende uitgangspunten toelichten / aanleren aan de doelman: 
- Plaats telkens 1 extra speler verder dan de paal (vermijd kromme bal rond muur in verste hoek)
- Stel je grootste mensen op als 2de en 3de man in de muur (de meeste doelpunten over de muur worden over 2de en 3de speler getrapt)
- Laat voorlaatste in de muur de opstelling doen met aangezicht richting doelman (laatste speler kan op snelle actie van tegenstrever anticiperen.
- Een korte aanloop betekent meestal een kromme plaatsbal
- Een lange aanloop betekent meestal een strakke , harde bal
- De doelman is verantwoordelijk voor "zijn" hoek van het doel, de vrije hoek.
- De muur is verantwoordelijk voor de korte hoek af te dekken.

Positie van de doelman bij vrije trap:

- Positie bepalen in functie van lengte doelman en afzetkracht.
- Meet je positie tov de winkelhaak. Met korte sprong dien je winkelhaak te halen.
- Je dient als doelman in 1 sprong aan extreme ballen te raken.
- Start met voeten op of net achter de lijn. Voordelen hiervan zijn :
- Je dient steeds voorwaarts te werken
- Je hebt maximale reactietijd
- Met voetenwerk heb je meeste tijd om achter de bal te komen
- Je behoud controle over de ruimte achter je (bij lob of boogballen)


Tekening :