Hoekschoppen

Posities bij corner tegen :

De doelstelling van de organisatie bij corners tegen dient "het verhinderen van een doelpunt" te zijn.
Dit betekent concreet dat als je de ruimte van de tegenstrever ontneemt je kans op slagen des te groter is.
Verder is het dan ook zo dat het doelvlak automatisch kleiner wordt indien er meer mensen in de 16 staan.
In de organisatie betekent dit dat we nooit uitgaan van 2 mensen voorin te laten, hoogstens 1 man voorin.

We sommen een aantal aandachtspunten op bij de organisatie van corner tegen:
- Altijd beide palen gedekt door verdediger.
- Rechtsvoetige aan linkerpaal en andersom
- Verdediger aan de vijfmeterlijn ter hoogte van eerste paal (dubbele dekking eerste paal of man op overschot)
o Dubbele taak indien eerste paal wordt gelost door verdediger bij korte corner of extra aanvaller in 16 meter (eerste paal loopt uit of vangt extra aanvaller op) . Alle ballen ter hoogte van eerste paal voor vijfmeterman. - Indien aanvaller bij doelman komt staan.
o Waar verdediger plaatsen? Aanvaller sandwichen tussen doelman en verdediger.
o Verdediger neemt ruimte voor hem voor zich.
o Alle ballen boven aanvaller en achter aanvaller zijn voor de doelman (Doelman is grootste omdat deze ook met handen mag vangen.

- Positie van de doelman bij corner tegen :
o Deze is afhankelijk van indraaiende of uitdraaiende corner.
o Bij indraaiende corner: Doelman start vanaf de lijn (altijd contact met lijn) , in half open positie om volledig zicht te krijgen op situatie voor en achter. (Zicht is groter dan bij volledig indraaien , geen zicht op achterveld) o Het been het dichtst bij de lijn is afzetbeen , ander dient ter bescherming.
o Bij uitdraaiende corner: Doelman staat halve meter weg van de lijn.
o Indien er geen "prikkel" is om bal te vangen , terug naar positie op de lijn. Kans op vangen van inkomende bal optimaal.

Wij opteren steeds voor een 1 op 1 verdediging om zo weinig mogelijk ruimte weg te geven.
Indien je opteert voor zonedekking op corner bestaat het risico dat je een overlappingsgebied prijsgeeft waarbij de tegenstrever kan profiteren van de gemaakte ruimte tussen aanval en verdediging. De ruimte tussen deze lijnen biedt meer mogelijkheden voor de aanval dan voor de verdediging. Deze ruimte tussen aanval en verdediging geeft aanzet tot een twijfelsituatie voor de verdediger. Duel of niet. Bij 1 op 1 moet de verdediger steeds in duel. Dit is altijd veel duidelijker voor de verdediger.

Mogelijke tegenzetten kunnen door de tegenstrever bedacht worden, maar vormen tevens deel van de aanvalstechnieken : 
- Aanvaller achter doelman laten vertrekken, moeilijker voor doelman omdat hij geen zicht heeft op speler.
- Korte corner , speler meetrekken en ruimte maken.
- Alle spelers posteren in de 5 meterzone.
- Alle spelers posteren op 16 meterlijn, dwingen tot zonedekking of ruimte maken bij 1 tegen 1 achter de verdediging.